Khoa quan hệ công chúng và Truyền thông - Trường ĐH Hòa Bình

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Các trường đánh dấu (*) bắt buộc phải nhập
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: *

(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính:*
 
3. Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm): *
 
4. Nơi sinh (Thôn, Xã, huyện, tỉnh):
5. Dân tộc:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. Đối tượng ưu tiên:*
 
8. Khu vực:*
 
9. Nơi học THPT hoặc tương đương:
- Năm lớp 10:
- Năm lớp 11:
- Năm lớp 12:
10. Năm tốt nghiệp THPT:
11. Kết quả học tập (Điểm trung bình và hạnh kiểm các học kỳ)
Môn học Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2
 (Nếu có)
Toán học
Vật lý
Hóa học
Ngoại ngữ
Ngữ Văn
Lịch sử
Địa lí
Sinh học
Giáo dục
công dân
Lưu ý: Thí sinh chỉ cần ghi kết quả học tập của các môn tham gia xét tuyển tương ứng tổ hợp đăng ký xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp C00: Điền điểm Văn + Sử + Địa, Tổ hợp C20: điểm điền Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân,...
12. Ngành đăng ký học: *
 
Mã ngành:

Bạn có tham khảo mã ngành và ngành xét tuyển--> Thông tin tuyển sinh
13. Giấy CMND Số:
14. Địa chỉ nhận thư của thí sinh:*
 
15. Điện thoại:*
 
16. Email hoặc Facebook:
17. Trường dự thi THPTQG:
Tổ hợp xét tuyển ngành đăng ký:
Điểm thi các môn theo tổ hợp xét tuyển:
18. Nguyện vọng:
 
  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website