Trailer mis and mister đại học Hòa Bình

Đăng ngày 06/04/2017 4:00 PM

 Trường Đại học Hòa Binh tổ chức thi Mis and mister cho  đoàn viên sinh viên Nhà trường.

Đăng ngày 27/03/2017 11:34 PM PR là gì?
Đăng ngày 02/03/2017 4:21 PM Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn
Đăng ngày 02/03/2017 3:58 PM Lịch tiếp sinh viên
Đăng ngày 02/03/2017 3:56 PM Hồ sơ và thủ tục xét tuyển
  Thông báo
Phiếu đăng ký dự tuyển Cập nhật ngày 14/03/2018 12:02 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 06/04/2017 4:00 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website