Ngành Công nghệ Truyền thông đa phương tiện

Đăng ngày 23/03/2017 9:49 AM

Khoa quan hệ công chúng và Truyền thông đào tạo Ngành Công nghệ Truyền thông đa phương tiện hệ đại học chính quy từ năm 2017

 

  Thông báo
Phiếu đăng ký dự tuyển Cập nhật ngày 14/03/2018 12:02 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 06/04/2017 4:00 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website