PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đăng ngày 28/04/2018 4:59 PM

PHIẾU ĐANG KÝ XÉT TUYÊN

Họ và tên:                                                                Ngày sinh:                                Nam(nữ):

Địa chỉ gửi Giấy báo (Thôn xóm, xã , huyện, tỉnh):...............................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Điện thoại (bắt buộc):   .......................      Facebook (nếu có).............................. Email (nếu có):......................

Có nguyện vọng du học Hàn quốc (có/không):         

Nơi nhận Phiếu đăng ký  xét tuyển: Văn phòng Khoa PR - ĐH Hòa Bình (Tầng 2, Nhà hai tầng), 8-CC2, Phố Bùi Xuân Phái, Khu đô thị Mỹ Đình II, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04 37871902, 04 66624566, 04 3291559,  Hotline: 01687488879, 0868090386

Email: dhhoabinh.khoapr.@gmail.com, FB: facebook.com/KhoaPrDhhoaBinh và facebook.com

Download file word tại đây: https://docs.google.com/document/d/1uYcfmUFq-iRtBF0CsdcyH_AbzZGWQP24083ojlUMAN4/edit

 

Sinh viên tốt nghiệp khoa PR - ĐH Hòa Bình đang công tác tại VietJetAir với vị trí Nhân viên mặt đất 

  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website