Phiếu đăng ký dự tuyển

Đăng ngày 14/03/2018 12:02 AM

PHIÉU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (ĐKDT)

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT.

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

   ..................................................................................................

 Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

               

                                                                                             ngày             tháng            năm          

3. Nơi sinh (Thôn, Xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………………………….

4. Dân tộc (ghi bằng chữ): ………………………………

5. Hộ khẩu thường trú (Thôn, Xã, huyện, tỉnh):  

         

…………………………………………………………………………… Mã tỉnh     Mã huyện       

6. Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó

01

02

03

04

05

06

07

7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó

KV1

KV2-NT

KV2

KV3

8. Nơi học THPT  hoặc tương đương (Ghi tên và mã trường):

- Năm lớp 10: ............................. ................................................................

         

- Năm lớp 11: ............................. ................................................................

         

- Năm lớp 12: ............................. ................................................................

         

                                                                                                                                                                                   

9. Năm tốt nghiệp THPT: ………………………………

10. Ngành đăng ký dự tuyển: ...............................................................   Mã ngành

             

11. Khối đăng ký dự tuyển:  ………………………………………………

12. Trường đăng ký dự tuyển: Đại học Hòa Bình Hà Nội                    Mã Trường  

H

B

U

13. Kết quả học tập (Điểm trung bình các học kỳ):

Môn học

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Môn học

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

 

Kỳ 1

Kỳ 2

Ky 1

Kỳ 2

Kỳ 1

Kỳ 2

Toán

           

Văn

           

Lý

           

Sử

           
Hóa            

Địa

           

Giáo dục CD

           

Ngoại Ngữ

           
Khoa học tự nhiên       Khoa học xã hôi    

Lưu ý: Thí sinh chỉ cần ghi kết quả học tập của các môn đăng ký dự  tuyển tương ứng với tổ hợp xét tuyển ngành đăng ký học. (năm học kỳ đầu: Kỳ 1, Kỳ 2 lớp 10 + 11 và Kỳ 1 lớp 12 Hoặc Kỳ 1, Kỳ 2 lớp 12. Ví dụ: Chọn tổ hợp A01 điền điểm Toán +Khoa học xã hội+ Tiếng Anh ; 

Chọn tổ hợp C00 : Điền điểm  Văn + Sử + Địạ. Nếu Tổng điểm TB18 đủ điểm đại học;

14. Giấy CMND số:    

15. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc bao gồm thôn, xã, huyện, tỉnh (số nhà, phố, phường,..)   

…………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:..............................Email hoăc Facebook:...................................................……………………………………………

Địa chỉ gửi phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình, Hoặc  Văn phòng 111, Viện Công Nghệ Thông tin & Truyền thông - ĐH Hòa Bình, Phố Bùi Xuân Phái, 8 - CC2, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điên thoại: 04.37871902, 04.63291559, 04.66624566. 01687488879. Hotline: 0868 090 386

 


 

 

    Ngày      tháng      năm 2017

 (Thí sinh ghi rõ họ tên và chữ ký)

 

 

 

Download file word tại đây: https://docs.google.com/document/d/1uYcfmUFq-iRtBF0CsdcyH_AbzZGWQP24083ojlUMAN4/edit

 

Sinh viên tốt nghiệp khoa PR - ĐH Hòa Bình đang công tác tại VietJetAir với vị trí Nhân viên mặt đất 

  Thông báo
Phiếu đăng ký dự tuyển Cập nhật ngày 14/03/2018 12:02 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 06/04/2017 4:00 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website