Học phí năm học 2015-2016

Đăng ngày 09/08/2015 3:40 PM

Học phí khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông năm học 2015 - 2016

 

HỆ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

Đại học

860.000 VNĐ/tháng

Cao đẳng

790.000 VNĐ/tháng

Cao đẳng thực hành

650.000 VNĐ/tháng

 

(Giảng đường ĐH Hòa Bình)

  Thông báo
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 24/06/2018 5:10 PM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website