Học phí năm học 2015-2016

Đăng ngày 09/08/2015 3:40 PM

Học phí khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông năm học 2015 - 2016

 

HỆ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

Đại học

860.000 VNĐ/tháng

Cao đẳng

790.000 VNĐ/tháng

Cao đẳng thực hành

650.000 VNĐ/tháng

 

(Giảng đường ĐH Hòa Bình)

  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website