Thời khóa biểu Khoa PR khóa 4 kỳ 7 năm học 2014-2015

Đăng ngày 12/10/2014 2:13 PM

Thời khóa biểu Khoa PR khóa 4 kỳ 7 năm học 2014-2015, áp dụng từ ngày 14/8//2014

THỨ
GIỜ
SÁNG
PHÒNG
CHIỀU
PHÒNG
GIỜ
PR1+LT
PR2
2
06h55- 07h45
Cơ sở lý luận báo chí
GV Nguyễn Đình Hòa
GĐ112
Tiếng Anh chuyên ngành 2
ThS Thu Phương
GĐ106,114
12h30-13h20
07h30- 08h40
13h25-14h15
08h45- 09h35
14h30-14h20
09h45- 10h35
15h25-16h15
10h40 - 11h30
16h15-17h05
11h35 - 12h25
17h10-18h00
3
06h55- 07h45
Ngôn ngữ báo chí
ThS Ngọc Hà 0983309320
GĐ112
12h30-13h20
07h30- 08h40
13h25-14h15
08h45- 09h35
14h30-14h20
09h45- 10h35
15h25-16h15
10h40 - 11h30
16h15-17h05
11h35 - 12h25
17h10-18h00
4
06h55- 07h45
Kỹ thuật xuất bản truyền thông
GV Hải
PM2
Kỹ thuật xuất bản truyền thông
GV Hải
PM2
12h30-13h20
07h30- 08h40
13h25-14h15
08h45- 09h35
14h30-14h20
09h45- 10h35
15h25-16h15
10h40 - 11h30
16h15-17h05
11h35 - 12h25
17h10-18h00
5
06h55- 07h45
Tiếng Anh chuyên ngành 2
ThS Thu Phương
GĐ112,114
Cơ sở lý luận báo chí
GV Nguyễn Đình Hòa
GĐ106
12h30-13h20
07h30- 08h40
13h25-14h15
08h45- 09h35
14h30-14h20
09h45- 10h35
15h25-16h15
10h40 - 11h30
16h15-17h05
11h35 - 12h25
17h10-18h00
6
06h55- 07h45
Xã hội học
GV Yến
GĐ112
Xã hội học
GV Yến
GĐ106
12h30-13h20
07h30- 08h40
13h25-14h15
08h45- 09h35
14h30-14h20
09h45- 10h35
15h25-16h15
10h40 - 11h30
16h15-17h05
11h35 - 12h25
17h10-18h00
7
06h55- 07h45
Ngôn ngữ báo chí
ThS Ngọc Hà
GĐ106
12h30-13h20
07h30- 08h40
13h25-14h15
08h45- 09h35
14h30-14h20
09h45- 10h35
15h25-16h15
10h40 - 11h30
16h15-17h05
11h35 - 12h25
17h10-18h00
Lớp trưởng: Tiến
Lớp trưởng: Hà
  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website