Hướng nghiệp - Khoa PR

Đăng ngày 05/03/2017 8:15 PM

Ngành Quan hệ Công chúng (PR), Một ngành mới thích hợp với giới trẻ năng động và đam mê truyên thông.

 

 

 

  Thông báo
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 06/04/2017 4:00 PM
Phiếu đăng ký dự tuyển 2017 Cập nhật ngày 06/04/2017 3:56 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website