Học phí năm học 2014-2015

Đăng ngày 12/07/2015 4:13 PM

Học phí khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông - ĐH Hòa Bình năm học 2014-2015

Hệ Đào tạo

Học phí

Đại học

860.000 VNĐ/tháng

Cao đẳng

690.000 VNĐ/tháng

Cao đẳng thực hành

650.000 VNĐ/tháng

 

(Giảng đường ĐH Hòa Bình)

  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website