Báo cáo 3 Công khai năm học 2013-2014

Đăng ngày 20/05/2014 12:40 PM

Thực hiện Công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014, Trường Đại học Hòa Bình đã công khai các nội dung sau: 

Toàn văn download tại đây

 
1. Về nội dung công khai:
 
a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
 
theo biểu mẫu 20 và biểu mẫu 21.
 
b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
 
Về cơ sở vật chất:  theo biểu mẫu 22.
 
Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:  theo biểu mẫu 23.
 
c) Công khai tài chính:
 
Công khai tài chính: theo biểu mẫu 24
 
2.Về hình thức công khai.
 
Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Trường tại website: hbuniv.edu.vn.
 
Trường Đại học Hòa Bình trân trọng kính báo Bộ.
  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website