Ngành Công nghệ Truyền thông đa phương tiện

Đăng ngày 06/05/2018 12:59 PM

       Công nghệ truyền thông có nghĩa là truyền thông trên đôi cánh công nghệ  hay nói cách khác là Truyền thông công nghệ số:

  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website