Phương án tuyển sinh Trường đại học Hòa Bình năm 2016

Đăng ngày 26/03/2016 11:36 AM

 1. Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển: 

Nhà trường tổ chức thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể  như sau: 

-   Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi Quốc gia theo tiêu chí của Bộ giáo dục và Đào tạo.

-   Phương thức 2: Xét học bạ THPT dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ đàu hoặc lơp 12 theo khối thi.

Tổng điểm trung Bình theo khối đạt từ 18 trở lên học Đại học, từ 16.5 dến 18 học Cao đẳng. Tốt nghiệp THPT học Cao đẳng thực hành hoặc Lớp đào tạo nguồn (dự bị đại học).

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi Quốc gia quy theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1. Tiêu chí xét tuyển

a)   Thí sinh thi Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có kết quả thi đạt tiêu chí theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

A

Hệ Đại học (700 chỉ tiêu)

 

 

1

Quan hệ công chúng

D360708

A, A1,C, D1,2,3,4,5,6

2

Công nghệ truyền thông

D360708

A, A1,C, D1,2,3,4,5,6

3

Thiết kế đồ họa

D210403

H,V

4

Thiết kế Thời trang

D210404

H,V

   5

Thiết kế nội thất

D210405

H,V

6

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

7

Công nghệ đa phương tiện

D408203

A,A1,D1.2.3.4.5.6

8

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1.2.3.4.5.6

9

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

10

Kế toán

D340301

A,A1,D1.2.3.4.5.6

11

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

12

Kiến trúc

D580102

V

B

Hệ Cao đẳng (300 chỉ tiêu)

 

 

1

Quan hệ công chúng

C360708

A, A1,C,D1,2,3,4,5,6

2

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

3

Công nghệ đa phương tiện

C408203

A,A1,D1.2.3.4.5.6

4

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1.2.3.4.5.6

5

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

6

Kế toán

C340301

A,A1,D1.2.3.4.5.6

 

1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển

a)   Thí sinh không có môn thi nào bị điểm 0;

b)  Không nhân hệ số điểm môn thi (điểm trúng tuyển không nhân hệ số);

d)   Nguyên tắc xét tuyển chung: xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu đã xác định; xét tuyển Đại học trước, Cao đẳng sau…

1.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

     1)    Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi Quốc gia;

     2)    01 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, hộp thư điện tử (nếu có) của thí sinh.

1.5. Thời gian nộp hồ sơ: Ngay sau khi có kết quả thi.

 

 P     Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ  đàu THPT Hoặc hai học kỳ lớp 12.

2.1. Tiêu chí xét tuyển

a)  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT  hoặc kết quả học tập lớp 12 cho các ngành như sau:

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điều kiện xét tuyển

A

Hệ Đại học

 

 

 

1

Quan hệ công chúng

D360708

A, A1,C, D1,2,3,4,5,6

- Tốt nghiệp THPT; theo học lớp đào tạo nguồn theo chế độ 30A.

- Nếu tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 18 điểm trở lên học đại học;

- Ví dụ: thí sinh đăng ký khối A thì điều kiện xét tuyển là:

 Tổng điểm trung bình:= Điểm xét tuyển= TB Toán (5 kỳ) + TB Lý (5 Kỳ) + TB Hóa (5 Kỳ) >= 18

2

Công nghệ truyền thông

D360708

A, A1,C, D1,2,3,4,5,6

3

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

4

Công nghệ đa phương tiện

D408203

A,A1,D1.2.3.4.5.6

6

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1.2.3.4.5.6

7

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

6

Kế toán

D340301

A,A1,D1.2.3.4.5.6

7

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

B

Hệ Cao đẳng

 

 

 

1

Quan hệ công chúng

D360708

A, A1,C, D1,2,3,4,5,6

- Tốt nghiệp THPT; vào học cao đẳng thực hành liên thông đại học.

- Nếu Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt từ 16.5 điểm trở lên học cao đẳng chính quy;

- Ví dụ: thí sinh đăng ký khối D1 thì điều kiện xét tuyển là: Tổng điểm trung bình:= Điểm xét tuyển= TB Toán (5 kỳ) + TB Văn(5 Kỳ) + TB Anh (5 Kỳ) >= 16.5

2

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

3

Công nghệ đa phương tiện

C408203

A,A1,D1.2.3.4.5.6

4

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1.2.3.4.5.6

5

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1.2.3.4.5.6

6

Kế toán

C340301

A,A1,D1.2.3.4.5.6

 

Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + Điểm TBC môn 3 + Điểm ưu tiên

Ghi chú :

1)  Nhà trường xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2)  Đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT của 1 môn ưu tiên thuộc khối theo quy định. Cụ thể như sau :

+    Khối A, A1: ưu tiên điểm TBC Toán cao hơn

+    Khối C, D1,2,3,4,5,6: ưu tiên điểm TBC Văn cao hơn

b)        Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT có thi năng khiếu đối với các ngành sau đây:

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điều kiện xét tuyển

 

Hệ Đại học

 

 

 

1

Thiết kế đồ họa

D210403

H,V

- Tốt nghiệp THPT;

- Đối với khối H:

+ Xét TBC môn Văn của 5 học kỳ THPT;

+ Kết quả thi mỗi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 điểm).

+ Điểm xét tuyển khối H phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Ghi chú: 2 môn năng khiếu gồm Môn Vẽ 1:Hình họa chì và môn Vẽ 2: Trang trí màu

- Đối với khối V:

+ Xét TBC môn Toán và TBC môn Vật Lý của 5 học kỳ THPT;

+ Điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 điểm)

+ Điểm xét tuyển khối V phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Ghi chú: môn năng khiếu gồm 2 phần: phần 1:Vẽ đầu tượng (chiếm 85%) và phần 2: Tư duy theo chủ đề (chiếm 15%)

2

Thiết kế Thời trang

D210404

H,V

3

Thiết kế nội thất

D210405

H,V

4

Kiến trúc

D580102

V

Điểm xét tuyển khối H = TBC môn Văn + ĐiểmVẽ1 + Điểm Vẽ2 + Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển khối V = TBC môn Toán + TBC môn Lý + Điểm năng khiếu + Điểm ưu tiên

Ghi chú :

1)  Nhà trường xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2)  Đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT của 1 môn theo khối thi đăng ký. Cụ thể như sau :

+    Khối V: ưu tiên điểm TBC Toán cao hơn

+    Khối H: ưu tiên điểm TBC Văn cao hơn

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

1)  Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu: Download tại đây   (Xem mẫu)

2)  Bản sao  Học bạ THPT;

3)  Bản sao Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu có);

4)  02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ gưi thư, số điện thoại liên lạc hoặc e,ail của thí sinh;

5)  04 ảnh 3×4 cm.

Phương thức nộp hồ sơ:  Nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

1.      Khoa PR – Đại học Hòa Bình, 8 -CC2,  Phố Bùi Xuân Phái, Khu đô thị Mỹ Đình II, Hà Nội; Hoặc 

2.      Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Số 8–CC2, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II, Hà Nội.

  Thông báo
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 24/06/2018 5:10 PM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website