Quyết định khen thưởng thủ khoa

Đăng ngày 27/07/2013 1:08 PM

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh sách thủ khoa và thủ khoa xuất sắc
Của Trường Đại học Hòa Bình
 

 Download file tại đây

  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website