Quyết định khen thưởng thủ khoa

Đăng ngày 27/07/2013 1:08 PM

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh sách thủ khoa và thủ khoa xuất sắc
Của Trường Đại học Hòa Bình
 

 Download file tại đây

  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website