Thành lập Viện Quản lý và Chính sách công thuộc Trường Đại học Hòa ...

Đăng ngày 21/07/2013 1:05 AM

 Ngày 22/5/2013, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Hòa Bình Bùi Quang Độ đã quyết định thành lập Viện Quản lý và Chính sách công thuộc Trường Đại học Hòa Bình. 

 Viện trưởng đầu tiên của Viện là PGS. TS. Trần Quốc Toản.

  Thông báo
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 24/06/2018 5:10 PM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website