ĐH Hòa Bình - 5 năm thành lập đổi mới và phát triển

Đăng ngày 15/06/2013 4:29 PM

ĐH Hòa Bình - 5 năm thành lập đổi mới và phát triển

Download file PDF tại đây: http://iitc.edu.vn/Images/pr/Ky-Yeu-DHHB.pdf

Đăng ngày 15/06/2013 4:09 PM Tạp chí Thế giới PR số 07
Đăng ngày 30/03/2013 2:51 PM Vươn lên tầm cao mới
Đăng ngày 23/03/2013 4:29 PM Sự lựa chọn của tôi
Đăng ngày 23/03/2013 4:23 PM Cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại
  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website