ĐH Hòa Bình - 5 năm thành lập đổi mới và phát triển

Đăng ngày 15/06/2013 4:29 PM

ĐH Hòa Bình - 5 năm thành lập đổi mới và phát triển

Download file PDF tại đây: http://iitc.edu.vn/Images/pr/Ky-Yeu-DHHB.pdf

Đăng ngày 15/06/2013 4:09 PM Tạp chí Thế giới PR số 07
Đăng ngày 30/03/2013 2:51 PM Vươn lên tầm cao mới
Đăng ngày 23/03/2013 4:29 PM Sự lựa chọn của tôi
Đăng ngày 23/03/2013 4:23 PM Cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại
  Thông báo
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 24/06/2018 5:10 PM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website