Chương trình giao lưu với các nhà văn, nhà báo

Đăng ngày 12/01/2013 5:07 PM

Xem chi tiết tại video:

Đăng ngày 23/06/2012 4:22 PM Tương lai của nghề PR
Đăng ngày 23/06/2012 4:20 PM Tuyển sinh lớp MC
  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website