Tình hình đào tạo của trường ĐH Hòa Bình

Đăng ngày 12/08/2012 12:17 AM

1. Trường Đại học Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.
2. Trường bắt đầu tuyển sinh và khai giảng khoá I (2008-2012) ngày 08 tháng 11 năm 2008 với số lượng ban đầu là 236 sinh viên Hệ đại học.

 3. Các ngành nghề được phép đào tạo:
  - Năm 2008: Hệ Đại  học: "Công nghệ thông tin; Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh" (theo Quyết định số 5214/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2008);
 - Năm 2009: Hệ  Đại  học: "Quan hệ công chúng và truyền thông; Đồ hoạ; Kỹ thuật Điện tử viễn thông và 4 ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh; Kế toán và ngành Tài chính-Ngân hàng (theo Quyết định số 921/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2009);
 - Quyết định số 5846/QĐ-BG ĐT ngày 16/12/2010 Trường chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.                                                                          
 - Căn cứ thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011, năm học 2011 trường mở thêm ngành Cao đẳng Quan hệ công chúng và truyền thông.
*  Tính đến nay trường có 8 ngành đào tạo hệ Đại học và 6 ngành hệ Cao đẳng

  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website