Lực lượng cán bộ Khoa PR

Đăng ngày 26/03/2018 9:35 PM

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa là những người có kinh nghiệm làm nghề lâu năm và lực lượng giảng viên trẻ, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản về chuyên môn (38 Giảng viên trong đó 12 PGS. & TS., 14 Thạc sỹ, 4 Cử nhân+ kỹ sư).

Các giảng viên cơ hữu kiêm nhiệm công tác quản Lý:

Trưởng Khoa:    CVCC –

Nhà báo Dương Trọng Dật

Phó Trưởng Khoa:

TS. Dương  Trọng Nhân

 

Kế toán Trưởng:

. Nguyễn Thị Linh Nhâm

 

ThS. Nguyễn Thị Thương

KS. Nguyễn Huy Dũng

ThS. Đoàn Thị Hiền Lương

                

  ThS. Đỗ Thị Hiền     

              

            ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh

 

 Lực lượng cán bộ giảng viện  Khoa PR:                      

STT
Họ tên
Học hàm
Học vị
Nơi đã hoặc đangcông tác
1
Tôn Phươn Lan
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
2
Mai Thị Hương
 PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
3
Phùng Đức Thắng
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
4
Lưu Khánh Thơ
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
5
Hà Công Tài
 PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
6
Đỗ Thi Hằng
GVC
TS
Khoa PR - ĐHHB
7
Phạm Thị Mỵ
GVC
TS
Khoa PR - ĐHHB
8
Trần Bá Dung
GVC
TS
Khoa PR - ĐHHB
9
Nguyễn Ngọc Thành
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
10
Nguyễn Tiến Hài
GVC 
Th.S
Khoa PR - ĐHHB
11
Phan Thị Dung
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
12
Biện Thị Lan
 GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
13
Nguyễn Thị Thanh Hồng
 GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
14
Nguyễn Thị Hồng
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
15
Hà Hoàng Hà
 GVC
ThS
Phoa PR - ĐHHB
16
Lê Thị Phương
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
17
Phạm Trần Tải
 GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
18
Vũ Thị Yến
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
19
Thái Thị Như Quỳnh
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
20
Trần Thị Phương Oanh
GVC 
ThS
Khoa PR - ĐHHB
21
Lê Thế Quế
GVC 
TS
Khoa PR - ĐHHB
22
Nguyễn Minh Bài
GVC
CN
Khoa PR - ĐHHB
23
Lê thị Phương Tuyết
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
24
NguyễnThị Hồng Giang
 GV
ThS
Khoa PR - ĐHBB
25
Lương Thị Thủy
 GV
ThS
Khoa PR - ĐHHB
26
Nguyễn Thị Thương
GV
ThS
Khoa PR - ĐHHB
27
 Phạm Văn Chiến
 GV
Kỹ Sư 
Khoa PR - ĐHHB
28
 Đinh Văn Thanh
 GV
CN 
Khoa PR - ĐHHB
29
 Nguyễn Hữu Dũng
  GV
 Kỹ Sư
Khoa PR - ĐHHB
30
 Nguyễn Sỹ Hiếu  GV
 Kỹ Sư
Khoa PR - ĐHHB
31
 Đoàn Thị Hiền Lương
 GV
ThS.
Khoa PR - ĐHHB

 

  Thông báo
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 24/06/2018 5:10 PM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website