Ban chủ nhiệm khoa và Lực lượng cán bộ giảng dạy

Đăng ngày 21/02/2016 5:53 PM

Xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu nhưng ngành PR đang được coi là ngành ưa chuộng nhất  b( bởi sự mới mẻ, tính năng động và thu nhập cao khi ra trường cho sinh viên ngành này.   Trường Đại học Hòa Bình là một trong ba trường Đại học ở Việt Nam được Bộ GD & ĐT cho phép đào tạo ngành PR. Do nhu cầu về cán bộ PR lớn, cơ sở đào tạo còn rất ít, vì thế tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp ngành PR.

Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng Khoa:  Nhà báo CVCC Dương Trọng Dật, TS. Dương Trọng Nhân.

 

Một buổi màm việc với giảng viên quốc tế

Trợ lý :

 Lực lượng cán bộ giảng viện cơ hữu:                      

STT
Họ tên
Học hàm
Học vị
Nơi đã hoặc đangcông tác
1
Tôn Phươn Lan
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
2
Mai Thị Hương
 PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
3
Phùng Đức Thắng
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
4
Lư Khánh Thơ
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
5
Hà Công Tài
 PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
6
Đỗ Thi Hằng
GVC
TS
Khoa PR - ĐHHB
7
Phạm Thị Mỵ
GVC
TS
Khoa PR - ĐHHB
8
Trần Bá Dung
GVC
TS
Khoa PR - ĐHHB
9
Nguyễn Ngọc Thành
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
10
Nguyễn Tiến Hài
GVC 
Th.S
Khoa PR - ĐHHB
11
Phan Thị Dung
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
12
Biện Thị Lan
 GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
13
Nguyễn Thị Thanh Hồng
 GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
14
Nguyễn Thị Hồng
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
15
Nà Hoàng Hà
 GVC
ThS
Phoa PR - ĐHHB
16
Lê Thị Phương
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
17
Phạm Trần Tải
 GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
18
Vũ Thị Yến
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
19
Thái Thị Như Quỳnh
GVC
ThS
Khoa PR - ĐHHB
20
Trần Thị Phương Oanh
GVC 
ThS
Khoa PR - ĐHHB
21
Lê Thế Quế
GVC 
TS
Khoa PR - ĐHHB
22
Nguyễn Minh Bài
GVC
CN
Khoa PR - ĐHHB
23
Lê thị Phương Tuyết
PGS
TS
Khoa PR - ĐHHB
24
Nguyễn Thị Hồng Giang
 GV
ThS
Khoa PR - ĐHBB
25
Lương Thị Thủy
 GV
ThS
Khoa PR - ĐHHB
26
Nguyễn Thị Thương
GV
ThS
Khoa PR - ĐHHB
27
 Phạm Văn Chiến
 GV
Kỹ Sư 
Khoa PR - ĐHHB
28
 Đinh Văn Thanh
 GV
CN 
Khoa PR - ĐHHB
29
 Nguyễn Hữu Dũng
  GV
 Kỹ Sư
Khoa PR - ĐHHB
30
 Nguyễn Sỹ Hiếu  GV
 Kỹ Sư
Khoa PR - ĐHHB
31
 Đoàn Thị Hiền Lương
 GV
CN 
Khoa PR - ĐHHB

 

  Thông báo
Phiếu đăng ký dự tuyển Cập nhật ngày 14/03/2018 12:02 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 06/04/2017 4:00 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website