THỰC HÀNH DỰNG PHIM KTS - BÀI 5. NHẬP DŨ LIỆU VÀO TIMELINE

Đăng ngày 01/07/2020 1:44 PM

Biên tập và Dựng phim KTS là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Quan hệ công chúng; Nhằm giúp sinh viên hiểu kỹ hơn môn học này và nâng cao kỹ năng dựng phim, chúng tôi biên soạn tập tài liệu “Dựng phim Kỹ thuật số”

Chi tiết »

THỰC HÀNH DỰNG PHIM KỸ THUÂT SỐ - BAI 4. CÁC CÔNG CỤ BIÊN TẬP CƠ BẢN

Đăng ngày 22/06/2020 12:40 PM

Biên tập và Dựng phim KTS là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Quan hệ công chúng; Nhằm giúp sinh viên hiểu kỹ hơn môn học này và nâng cao kỹ năng dựng phim, chúng tôi biên soạn tập tài liệu “Dựng phim Kỹ thuật số

Chi tiết »

THUC HÀNH DỰNG PHIM KỸ THUẬT SỐ - BAI 1. LÀM QUEN VỚI ADOBE PREMIERE

Đăng ngày 22/06/2020 12:40 PM

Biên tập và Dựng phim KTS là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Quan hệ công chúng (PR).Nhằm giúp sinh viên hiễu kỹ hơn và nâng cao kỹ năng dưng phim, chúng tôi biên soạn tập tài liệu "Dựng phim Kỹ thuật số"

Chi tiết »

THỰC HÀNH DỰNG PHIM KỸ THUẬT SỐ - BÀI 2. PROJECT VÀ CÁCH NHÂP DỮ LIỆU

Đăng ngày 22/06/2020 12:54 PM

Biên tập và Dựng phim kỹ thuật số là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Quan hệ công chúng; Nhằm giúp sinh viên hiểu kỹ hơn môn học này và nâng cao kỹ năng dựng phim, chúng tôi biên soạn tập tài liệu "Dựng phim Kỹ thuật số"

Chi tiết »

THỰC HÀNH DỰNG PHIM KỸ THUẬT SỐ - BAI 3. TIMELINE VÀ CÁCH NHẬP DỮ LIỆU

Đăng ngày 22/06/2020 12:54 PM

Biên tập và Dựng phim KTS là môn học chuyên ngành của sinh viên ngành Quan hệ công chúng; Nhằm giúp sinh viên hiểu kỹ hơn môn học này và nâng cao kỹ năng dựng phim, chúng tôi biên soạn tập tài liệu “Dựng phim Kỹ thuật số”

Chi tiết »
  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website