Đào tạo theo tín chỉ

Đăng ngày 02/03/2013 6:16 PM

QUY CHẾ  
Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 15 tháng 8năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết »

Đào tạo dài hạn

Đăng ngày 30/06/2012 4:56 PM

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngành nghề đào tạo: Quan hệ công chúng và Truyền thông, Truyền thông đa phương tiện.

Chi tiết »
  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website