Bộ Giáo dục điều chỉnh khu vực ưu tiên trong tuyển sinh ĐH,CĐ 2016

Đăng ngày 21/02/2016 4:47 PM

Ngày 18/2, Bộ GD-ĐT đã sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ (dự thảo), theo đó, bộ điều chỉnh khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

Chi tiết »

Quy chế thi THPT quốc gia 2018 có nhiều điểm mới

Đăng ngày 06/05/2018 11:11 PM

Quy chế thi THPT quốc gia 2018 có nhiều điểm mới

Chi tiết »

Bộ GD & ĐT thông báo về việc tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2015

Đăng ngày 29/08/2015 2:00 PM

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trong các đợt xét tuyển bổ sung; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường); tiếp theo Công văn số 4277/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lưu ý các thí sinh, các sở GDĐT và các trường thực hiện một số nội dung sau:

Chi tiết »

Quy định tạm thời về kiểm tra và thi học phần

Đăng ngày 12/08/2012 1:31 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   08/QĐ-ĐHHB ngày 12  tháng 1  năm 2009 về việc Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra và thi học phần)

Quy định này áp dụng cho đào tạo Đại học Chính quy về tổ chức kiểm tra và thi học phần đối với sinh viên các khối đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần. Quy định được soạn thảo dựa trên Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26-06-2006 của Bộ giáo dục và đào tạo về Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy và căn cứ vào tình hình của trường Đại học Hòa bình.

Chi tiết »

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

Đăng ngày 12/08/2012 1:32 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT

ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết »
  Thông báo
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 24/06/2018 5:10 PM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website