Kế hoạch tốt nghiệp năm học 2011-2012

Đăng ngày 12/08/2012 1:41 AM

(Đại học khóa 2008-2012 và Cao đẳng khóa 2009-2012)

Chi tiết »

Quy định về các hoạt động tốt nghiệp tại Trường Đại học Hòa Bình

Đăng ngày 12/08/2012 1:37 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 285  /QĐ-ĐHHB

ngày 03 tháng 10 năm 2011 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình)

Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH

Đăng ngày 12/08/2012 1:35 AM

V/v quy định các hoạt động tốt nghiệp năm học 2011-2012

Chi tiết »
  Thông báo
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 11/06/2020 9:40 PM
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Cập nhật ngày 07/05/2020 10:34 AM
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 28/04/2018 5:03 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website