Báo cáo 3 Công khai năm học 2013-2014

Đăng ngày 20/05/2014 12:40 PM

Thực hiện Công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014, Trường Đại học Hòa Bình đã công khai các nội dung sau: 

Chi tiết »

Thời khóa biểu K4-5-6 Năm học 2013-2014

Đăng ngày 21/04/2014 12:39 AM

Thời khóa biểu K4-5-6 Năm học 2013-2014

Chi tiết »

Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2014 Trường đại học Hòa Bình

Đăng ngày 18/04/2014 1:11 AM

Ngày 10/2/2014, Trường Đại học Hòa Bình đã gửi Đề án tự chủ Tuyển sinh giai đoạn 2014 – 2016 và được Bộ GD&ĐT đăng tải trên  trang thông tin điện tử của Báo Giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến rộng rãi.

Chi tiết »

Biểu mẫu giấy tờ cung cấp cho sinh viên

Đăng ngày 23/02/2014 4:56 PM

Sinh viên download Biểu mẫu giấy tờ tại đây:

Chi tiết »

Thời khóa biểu khóa 5 kỳ 1 CĐ2

Đăng ngày 13/10/2013 4:21 PM

 Thời khóa biểu khóa 5 kỳ 1 CĐ2

Chi tiết »

Quyết định khen thưởng thủ khoa

Đăng ngày 27/07/2013 1:08 PM

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh sách thủ khoa và thủ khoa xuất sắc
Của Trường Đại học Hòa Bình
 

Chi tiết »

Kế hoạch tốt nghiệp năm học 2011-2012

Đăng ngày 12/08/2012 1:41 AM

(Đại học khóa 2008-2012 và Cao đẳng khóa 2009-2012)

Chi tiết »

Quy định về các hoạt động tốt nghiệp tại Trường Đại học Hòa Bình

Đăng ngày 12/08/2012 1:37 AM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 285  /QĐ-ĐHHB

ngày 03 tháng 10 năm 2011 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình)

Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH

Đăng ngày 12/08/2012 1:35 AM

V/v quy định các hoạt động tốt nghiệp năm học 2011-2012

Chi tiết »
  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website